Akademia Business English Online

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i prośbom naszych kursantów, pragniemy przedstawić Państwu ofertę wakacyjnego kursu Business English 1.0 Online. Kurs ten przygotowany został w oparciu o doświadczenie oraz wiedzę naszych lektorów, którzy od wielu lat prowadzą zajęcia w licznych korporacjach i firmach na terenie Krakowa, Bochni, Brzeska i okolic.

Jeżeli chcesz wykorzystać wakacje do poszerzenia swoich kompetencji w zakresie języka businessu lub jeśli masz zamiar stawiać pierwsze kroki w tej dziedzinie, zapoznaj się z naszą ofertą! Kurs kierowany jest do osób znających język angielski na poziomie minimum B1.

Celem kursu jest zaznajomienie uczestników z szeregiem tematów ze sfery Business English, omówienie i przećwiczenie słownictwa z danego zakresu oraz prowadzenie dyskusji na temat omawianych zagadnień.
Kurs podzielony jest na 8 spotkań trwających 90 min. Tygodniowo odbywają się dwa spotkania a każde zajęcia poświęcone są innemu zagadnieniu. Po każdych zajęciach, uczestnicy kursu otrzymają notatkę wizualną z podsumowaniem spotkania. Na koniec kursu zostanie Państwu wystawiony certyfikat zaświadczający o odbytym kursie Business English w szkole językowej Wallstreet Your English .
Listę tematów znajdziecie Państwo poniżej:

In the office: Introduction to the course

W biurze: zajęcia wstępne, wprowadzenie do kursu

Zakres materiału:
~ praca w biurze: słownictwo związane z pracą w biurze, nazwy przedmiotów i artykułów biurowych, opis wyglądu biura: pomieszczenia i miejsca w biurze.
Po ukończeniu modułu uczestnik będzie potrafił opisać biuro, w którym pracuje oraz wypowiedzieć się na temat preferencji co do środowiska pracy.
Dodatkowo przećwiczone zostanie słownictwo nazywające najbardziej powszechne akcesoria biurowe.

Duties and Responsibilities

Odpowiedzialność i obowiązki: mówienie o naszym zakresie obowiązków w pracy

Zakres materiału:
~ mówienie o zakresie obowiązków oraz kompetencji w pracy na danym stanowisku. Po ukończeniu modułu uczestnik pozna i przećwiczy zwroty użyteczne przy opisywaniu zakresu obowiązków oraz słownictwo z nim związane.

Time to write your CV!

Czas napisać CV: jak napisać dobre CV w języku angielskim?

Zakres materiału:
~ język i słownictwo używane w tworzeniu CV. Po ukończeniu modułu, uczestnik kursu będzie mógł wykorzystać uzyskaną wiedzę do napisania CV po angielsku. Dodatkowo uczestnicy dowiedzą się jakie są cechy dobrego CV, czego unikać a co powinno się w nim znajdować.

It's just a job interview!

To tylko rozmowa kwalifikacyjna: jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej?

Zakres materiału:
~ słownictwo i język do zastosowania w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Uczestnik kursu zapozna się z frazami i zwrotami pozwalającymi odbyć rozmowę o pracę w języku angielskim

Business idioms in practice

Idiomy businessowe w praktyce

Zakres materiału:
~ szereg najpopularniejszych idiomów businessowych ich znaczenie oraz sposób użycia. Po ukończeniu modułu uczestnik zapozna się z idiomami stosowanymi w świecie businessu oraz nauczy się jak ich używać.

The art of writing emails

Sztuka pisania maili

Zakres materiału:
~ zwroty i słownictwo użytecznie w pisaniu maili. Styl formalny i nieformalny oraz ich zastosowanie w praktyce. Po ukończeniu modułu uczestnik będzie umiał odróżnić od siebie oraz będzie wiedział jak zastosować elementy stylu formalnego lub nieformalnego. Przećwiczone zostanie słownictwo i frazy przydatne w pisaniu maili.

Meetings and presentations: part 1

Spotakania i prezentacje: część pierwsza

Zakres materiału:
~ słownictwo i użyteczne frazy związane z tematyką prowadzania spotkań oraz prezentacji. Po ukończeniu modułu uczestnicy kursu zapoznają się z oraz przećwiczą słownictwo użyteczne w prowadzeniu prezentacji oraz spotkań. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie prezentacji z wybranego przez siebie tematu i przedstawienie jej na ostaniach zajęciach.

Meetings and presentations: part 2; Conclusion of the course

Spotkania i prezentacje: część druga; Zakończenie kursu

Zakres materiału:
~ Uczestnicy prezentują wybrane przez siebie tematy. Prezentacje zostaną omówione i przedstawiony zostanie feedback. Prowadzący kurs przekaże uczestnikom uwagi kończące.

Cena 280zł / uczestnik

Twój Trener

Piotr Janik to wysoko wykwalifikowany trener języka angielskiego posiadający doświadczenie zarówno metodyczne jak i korporacyjne. Swoją przygodę z nauczaniem języka angielskiego rozpoczął po kilkuletniej pracy w jednej z największych korporacji na świecie.
Zestawienie tych doświadczeń gwarantuje iż nauczany przez Piotrka język będzie miał nie tylko odniesienie teoretyczne ale przede wszystkim praktyczne, czyli to na czym najbardziej nam zależy kiedy uczymy się języka obcego.
Piotr jest jednym z niewielu nauczycieli w Polsce i na świecie, którzy w swojej pracy implementują procesy myślenia wizualnego, sketchnotingu oraz graphic recordingu.

Wszystko to przekłada się na sukcesy jego uczniów, a co za tym idzie na sukces Piotrka jako lektora języka angielskiego.