Akademia Business English Online 2.0

Szkoła językowa Wallstreet Your English zaprasza na drugą edycję kursu Akademia Business English Online 2.0. Podobnie jak pierwsza odsłona, Akademia Business English Online 2.0 ma na celu poszerzenie kompetencji językowych z konkretnych dziedzin angielskiego businessowego. Tematy poszczególnych modułów wyselekcjonowane zostały w oparciu o zapotrzebowania naszych uczniów oraz kilkunastu firm i korporacji gdzie prowadzimy zajęcia. Każdy z modułów ma formę zajęć praktycznych gdzie łączone są wszystkie umiejętności językowe tj: mówienie, słuchanie, pisanie oraz czytanie. W czasie zajęć tworzona jest notatka, która służy jako zapis materiału z danego spotkania. Kurs ABEO 2.0 składa się z 5 spotkań i obejmuje następujące zagadnienia.

Moduł 1: Language of Finance:

czyli język finansów.

Zakres materiału:
~ Uczestnik poznaje pojęcia i słownictwo związane z szeroko pojętymi finansami w firmie oraz księgowością. Po ukończeniu modułu uczestnik będzie wiedział jak używać słownictwa w praktyce oraz jak tworzyć wypowiedzi wykorzystujące nowo poznane zwroty i wyrażenia

Moduł 2: Corporate jargon:

czyli język finansów.

Zakres materiału:
~ Zakres materiału: Uczestnik poznaje słownictwo oraz zwroty językowe charakterystyczne dla świata międzynarodowych korporacji. Zajęcia obejmują praktyczne ćwiczenia z użyciem słownictwa z użyciem tworzenia własnych wypowiedzi oraz tłumaczenia zdań co pozwoli uczestnikom na łatwe przyswojenie nowego materiału.

Moduł 3: Language of Negotiations:

czyli język negocjacji.

Zakres materiału:
~ Zakres materiału: Moduł obejmuje szkolenie z posługiwania się funkcjonalnym językiem negocjacji. Uczestnicy poznają podstawowe techniki negocjacji oraz wyrażenia, które ułatwią im negocjowanie po angielsku. Moduł zawiera praktyczne ćwiczenia zwrotów tj, budowanie wypowiedzi z użyciem nowych słówek czy tłumaczenia zdań.

Moduł 4: Business Idioms:

czyli wyrażenia idiomatyczne używane w businessie.

Zakres materiału:
~ Zakres materiału: Uczestnicy poznają szereg wyrażeń idiomatycznych używanych w businessie. Zajęcia mają formę ćwiczeń praktycznych w formie gier i zabaw językowych, które pozwalają na skuteczne opanowanie nowo poznanych fraz.

Moduł 5: Revision and the conclusion of the course:

podsumowanie i zakończenie szkolenia.

Zakres materiału:
~ Spotkanie podsumowujące cały kurs: generalne powtórzenie całego materiału z kursu z wykorzystaniem gier i ćwiczeń językowych. Uczestnicy będą mieli również za zadanie odbyć dialogi, w których będą musieli wcielić się w rolę negocjatorów.

Cena 350zł / uczestnik

Twój Trener

Piotr Janik to wysoko wykwalifikowany trener języka angielskiego posiadający doświadczenie zarówno metodyczne jak i korporacyjne. Swoją przygodę z nauczaniem języka angielskiego rozpoczął po kilkuletniej pracy w jednej z największych korporacji na świecie.
Zestawienie tych doświadczeń gwarantuje iż nauczany przez Piotrka język będzie miał nie tylko odniesienie teoretyczne ale przede wszystkim praktyczne, czyli to na czym najbardziej nam zależy kiedy uczymy się języka obcego.
Piotr jest jednym z niewielu nauczycieli w Polsce i na świecie, którzy w swojej pracy implementują procesy myślenia wizualnego, sketchnotingu oraz graphic recordingu.

Wszystko to przekłada się na sukcesy jego uczniów, a co za tym idzie na sukces Piotrka jako lektora języka angielskiego.